EU: Forbud mot engangsplast trer i kraft

2. juli 2021 trådte direktivet om engangsplast i kraft i Den europeiske union (EU).Direktivet forbyr visse engangsplaster som det finnes alternativer for.Et «engangsplastprodukt» er definert som et produkt som er helt eller delvis laget av plast og som ikke er utformet, designet eller markedsført for å brukes flere ganger til samme formål.EU-kommisjonen har publisert retningslinjer, inkludert eksempler, på hva som skal anses som et engangsplastprodukt.(Direktiv art. 12.)

For andre engangsplastartikler må EUs medlemsland begrense bruken gjennom nasjonale forbruksreduksjonstiltak, et eget resirkuleringsmål for plastflasker, designkrav for plastflasker og obligatoriske merker for plastprodukter for å informere forbrukerne.I tillegg utvider direktivet produsentansvaret, noe som betyr at produsentene må dekke kostnadene ved opprydding av avfallshåndtering, datainnsamling og bevisstgjøring for visse produkter.EUs medlemsland må implementere tiltakene innen 3. juli 2021, med unntak av kravene til produktdesign for flasker, som vil gjelde fra 3. juli 2024. (Art. 17.)

Direktivet implementerer EUs plaststrategi og har som mål å «fremme [EUs] overgang til en sirkulær økonomi».(Art. 1.)

Innhold i direktivet om engangsplast
Markedsforbud
Direktivet forbyr å gjøre følgende engangsplaster tilgjengelig på EU-markedet:
❋ bomullspinner
❋ bestikk (gafler, kniver, skjeer, spisepinner)
❋ tallerkener
❋ sugerør
❋ røreverk for drikke
❋ pinner som skal festes til og støtte ballonger
❋ matbeholdere laget av ekspandert polystyren
❋ drikkevarebeholdere laget av ekspandert polystyren, inkludert korker og lokk
❋ kopper for drikker laget av ekspandert polystyren, inkludert lokk og lokk
❋ produkter laget av okso-nedbrytbar plast.(Art. 5 sammenholdt med vedlegg del B.)

Nasjonale forbruksreduserende tiltak
EUs medlemsland må iverksette tiltak for å redusere forbruket av enkelte engangsplaster som det ikke er noe alternativ til.Medlemslandene er pålagt å sende inn en beskrivelse av tiltakene til EU-kommisjonen og gjøre den offentlig tilgjengelig.Slike tiltak kan omfatte å innføre nasjonale reduksjonsmål, tilby gjenbrukbare alternativer på salgsstedet til forbrukere, eller å kreve penger for engangsplastprodukter.EUs medlemsland må oppnå en «ambisiøs og vedvarende reduksjon» i forbruket av disse engangsplastene «som fører til en betydelig reversering av økende forbruk» innen 2026. Fremgangen på forbruket og reduksjonen må overvåkes og rapporteres til EU-kommisjonen.(Art. 4.)

Separate samlingsmål og designkrav for plastflasker
Innen 2025 skal 77 % av plastflaskene som er på markedet resirkuleres.Innen 2029 skal en mengde tilsvarende 90 % resirkuleres.I tillegg skal designkrav for plastflasker implementeres: innen 2025 må PET-flasker inneholde minst 25 % resirkulert plast i produksjonen.Dette tallet stiger til 30 % innen 2030 for alle flasker.(Art. 6, para. 5; art. 9.)

Merking
Sanitetshåndklær (pads), tamponger og tampongapplikatorer, våtservietter, tobakksprodukter med filtre og drikkebeger skal ha en "iøynefallende, tydelig leselig og uutslettelig" etikett på emballasjen eller på selve produktet.Merket skal informere forbrukerne om passende avfallshåndteringsalternativer for produktet eller avfallshåndteringsmåter som skal unngås, samt om tilstedeværelsen av plast i produktet og den negative virkningen av forsøpling.(Art. 7, para. 1 sammenholdt med vedlegg del D.)

Utvidet produsentansvar
Produsentene må dekke kostnadene til bevisstgjørende tiltak, avfallsinnsamling, søppelopprydding og datainnsamling og rapportering med hensyn til følgende produkter:
❋ matbeholdere
❋ pakker og innpakninger laget av fleksibelt materiale
❋ drikkebeholdere med en kapasitet på opptil 3 liter
❋ kopper for drikkevarer, inkludert lokk og lokk
❋ lette plastbæreposer
❋ tobakksprodukter med filtre
❋ våtservietter
❋ ballonger (Art. 8, paras. 2, 3 i forbindelse med vedlegg, del E.)
Det skal imidlertid ikke dekkes innsamlingskostnader for våtservietter og ballonger.

Bevisstgjøring
Direktivet krever at EUs medlemsland stimulerer til ansvarlig forbrukeratferd og informerer forbrukerne om gjenbrukbare alternativer, samt om virkningene av forsøpling og annen upassende avfallshåndtering på miljøet og kloakknettet.(Art. 10.)

news

kilde URL:https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-07-18/european-union-ban-on-single-use-plastics-takes-effect/


Innleggstid: 21. september 2021